Bedrijven

Voor zowel werknemer als werkgever is het van belang dat iedereen aan het werk blijft en kan blijven. Osteopathie Nijkerk zet zich in om het verzuim te minimaliseren. Dit kan uiteraard door effectief onderzoeken en behandelen van reeds bestaande klachten, maar er valt ook te denken aan een preventieve screening en preventieve behandeling! Hiermee kan bij u of uw werknemers wellicht in een vroegtijdig stadium een klachtenpatroon herkend worden en worden behandeld voordat dit tot verzuim kan leiden.

Er kan een werknemer of werkgever van alles dwars zitten tijdens het werk. Van sportblessures opgelopen in de vrije tijd of werk gerelateerde aandoeningen tot ziektes, intoleranties en allergieën. Ook verkeerd eten of een buitenlandse reis kunnen hun sporen nalaten in een verlaagde belastbaarheid van het lichaam. Veelal heeft de oorzaak van een klacht niet direct iets  met het werk zelf te maken, maar kan die klacht wel de productiviteit of het plezier in het werk verminderen. Meestal zijn het ook niet afzonderlijke gebeurtenissen die een klacht veroorzaken, maar is het de optelsom van verschillende factoren, die uiteindelijk zorgt voor klachten. Deze factoren kunnen zowel op fysiek als mentaal vlak een rol spelen.

Er zijn mogelijkheden op het gebied van screening, (periodiek)onderzoek/behandeling op locatie, werkplekadvies, preventieve trajecten en bemiddeling bij re-integratie trajecten.

Mocht u nader informatie willen over wat Osteopathie Nijkerk voor u en uw werknemers kan betekenen, dan  kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoon of mail. 06- 4308 4373 / info@osteopathienijkerk.nl