Verloop Consult

Eerste consult

Voorafgaand aan uw eerste consult bij de osteopaat vult u online een intakeformulier in waarop u uw klachten beschrijft. Bij het eerste consult bespreekt uw osteopaat het intakeformulier met u om in beeld te krijgen hoe uw klachtenpatroon is ontstaan.

Vervolgens onderzoekt de osteopaat uw lichaam terwijl u zit of ligt op de behandelbank. De osteopaat inventariseert handmatig welke structuren of weefsels in uw lichaam een verlies aan beweeglijkheid vertonen en welk verband er is met uw klachten. Als uit het onderzoek blijkt dat een osteopatische behandeling mogelijk is, dan bespreekt uw osteopaat met u het behandelplan en kan er direct behandeld worden.

Vervolg consult

Een behandeling bestaat uitsluitend uit handmatige technieken waarmee de beweeglijkheid van de diverse structuren of weefsels wordt hersteld waar nodig. Na de behandeling kan uw lichaam reageren met bijvoorbeeld een toe- of afname van de symptomen, hoofdpijn of vermoeidheid. Het lichaam zoekt dan naar een nieuwe balans in de beweeglijkheid. Om het daarvoor de tijd te geven, zit er tussen de behandelingen meestal een periode van twee tot zes weken. Bij een vervolg consult inventariseert de osteopaat steeds opnieuw in welke mate het klachtenpatroon van de patient en/of de beweeglijkheid van de eerder behandelde structuren zijn veranderd.

Na afloop van een behandeling krijgt u de factuur via mail en deze kunt u reeds via pinbetaling voldoen op de praktijk. De factuur dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar.

In het algemeen is binnen 3 behandelingen duidelijk of osteopathie voldoende effectief is voor uw klachten.

Advies / nazorg

Omdat de osteopaat ook uitgebreide kennis heeft van hoe het lichaam in zijn totaal functioneert, kan er naast de fysieke behandeling ook advies gegeven worden ten aanzien van bijvoorbeeld leefstijl, voeding, ergonomie op een werkplek of gebruik van hulpmiddelen zoals (correctie)zooltjes of bril. Dit advies volgt op het moment dat duidelijk is dat een van bovengenoemde zaken mede verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan of het in stand houden van uw klachten. Tevens is het mogelijk om de behaalde resultaten periodiek te laten controleren middels een nazorg behandeling. Dit kunt u zien als vergelijkbaar met bijvoorbeeld de halfjaarlijkse controle bij uw tandarts. Zo kan preventief onderzocht worden of uw lichaam nog altijd voldoende beweeglijk is om zo de kans op herhaling van uw klachten te minimaliseren.