Veiligheid & Kwaliteit

 

Veiligheid

De osteopaat is geen vervanger van de huisarts of specialist. De osteopaat is gericht opgeleid om klachten te herkennen die juist niet voor osteopatische behandeling in aanmerking komen of nader specialistisch onderzoek vereisen. Indien nodig verwijst de osteopaat u terug / door naar uw huisarts of specialist en werkt graag met hem of haar samen bij het behandelen van uw klachten. Een osteopaat schrijft geen medicatie voor en geeft geen injecties.

Kwaliteit

Uw belangen als patiënt worden binnen Nederland gewaarborgd door:

Deze instanties bewaken de kwaliteit binnen de beroepsgroep middels een kwaliteitsregister en via het klacht- en tuchtrecht op basis van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKGGZ). Behandelingen uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat binnen het kwaliteitsregister van het NRO, komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. Een lijst van geregistreerde osteopaten kunt u raadplegen via de website van het NRO

Wetenschap

Dat osteopathie werkt, blijkt ook uit verschillende wetenschappelijke studies.
Sinds de jaren negentig is in de Osteopathie een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. In zowel binnen- en buitenland zijn er vele studies verricht naar de effecten van specifieke osteopatische behandelingen.

Op de site van het SWOO (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Osteopathie) vindt u een korte weergave van enkele studies waarbij de effectiviteit van osteopathische behandelingen bij diverse aandoeningen werd onderzocht. Enkele van deze besproken onderzoeken hebben betrekking op deelbehandelingen van de osteopathie. De kracht van osteopathie ligt echter in de totaal benadering. Dit is helaas soms moeilijk in één onderzoek samen te brengen.

Meer informatie over over wetenschap binnen de Osteopathie kunt vinden via de website van de Nederlandse Vereniging Osteopathie (NVO) of de website van de SWOO.