Werkwijze

Voorafgaand aan uw eerste bezoek bij de osteopaat vult u online een intakeformulier in waarop u uw klachten beschrijft. Bij het eerste consult bespreekt uw osteopaat het intakeformulier met u om in beeld te krijgen hoe uw klachtenpatroon is ontstaan. Mogelijk hebben bijvoorbeeld operaties, trauma’s of bepaalde leefgewoonten hieraan bijgedragen.

Vervolgens onderzoekt de osteopaat uw lichaam terwijl u zit of ligt op de behandelbank. De osteopaat inventariseert handmatig welke structuren of weefsels in uw lichaam een verlies aan beweeglijkheid vertonen en welk verband er is met uw klachten. Als uit het onderzoek blijkt dat een osteopatische behandeling mogelijk is, dan bespreekt uw osteopaat met u het behandelplan.

Na afloop van een behandeling krijgt u de factuur via mail en deze kunt u reeds via pinbetaling voldoen op de praktijk. De factuur dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar.

In het algemeen is binnen 3 behandelingen duidelijk of osteopathie voldoende effectief is voor uw klachten.

COVID-19

Wie kunnen wij, op basis van de RIVM regelgeving, van dienst zijn:

– clienten die vrij zijn van Covid-19 symptomen (keelpijn, verkoudheid, koorts, verlies smaak en reuk, diarree, kortademigheid, hoofpijn)

– clienten die Covid-19 hebben doorgemaakt, maar minimaal 24 uur klachtenvrij zijn

– clienten die in de afgelopen 10 dagen NIET hebben gereisd in een gebied met een oranje of rode kleurcode,

– clienten uit risicogroepen en zonder Covid-19 symptomen

Bij clienten uit risicogroepen (ouder dan 70 jaar en/of sprake van onderliggende aandoeningen),  wordt in overleg gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of mondmasker.

Wie mogen wij NIET behandelen:

– clienten met Covid-19 symptomen (zie voor symptomen informatie Groep A) of clienten die in de afgelopen 14 dagen in contact zijn geweest met een Covid-19 bewezen patient

– clienten van 18 jaar of ouder met een verhoogde kans op infectie (personen met een verstandelijke beperking woonachtig in een instelling en personen woonachtig in een verpleeghuis)

– clienten die in de afgelopen 10 dagen hebben gereisd in een gebied met een oranje of rode kleurcode.

Bij twijfel over uw situatie of afspraak, neem gerust contact op met de praktijk. 06-4308 4373