Werkwijze

Voorafgaand aan uw eerste bezoek bij de osteopaat vult u online een intakeformulier in waarop u uw klachten beschrijft. Bij het eerste consult bespreekt uw osteopaat het intakeformulier met u om in beeld te krijgen hoe uw klachtenpatroon is ontstaan. Mogelijk hebben bijvoorbeeld operaties, trauma’s of bepaalde leefgewoonten hieraan bijgedragen.

Vervolgens onderzoekt de osteopaat uw lichaam terwijl u zit of ligt op de behandelbank. De osteopaat inventariseert handmatig welke structuren of weefsels in uw lichaam een verlies aan beweeglijkheid vertonen en welk verband er is met uw klachten. Als uit het onderzoek blijkt dat een osteopatische behandeling mogelijk is, dan bespreekt uw osteopaat met u het behandelplan.

Na afloop van een behandeling krijgt u de factuur via mail en deze kunt u reeds via pinbetaling voldoen op de praktijk. De factuur dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar.

In het algemeen is binnen 3 behandelingen duidelijk of osteopathie voldoende effectief is voor uw klachten.